Adattárház építés

A vállalat napi működése során használt ügyviteli rendszerek mögötti adatbázisok célja minden esetben a szoftver gyors és hatékony működésének biztosítása. Ezen rendszerekben a használat során óriási adatvagyon halmozódik fel. A döntések előkészítése és támogatása, a közép és hosszú távú tervezek készítése, valamint a munkafolyamatok irányítása során szükséges ezeket az adatokat elemezni.

A tranzakciós rendszerek adatszerkezete nem az üzleti döntések támogatásra készült. Adattárház nélkül a döntéselőkészítés manuálisan, sok erőforrás felhasználásával történik. A különböző rendszerekből leválogatott adatokat transzformálják és integrálják egy jelentéssé. Elhúzódó döntés esetén a jelentések naprakészen tartása azok egy-két hónappal későbbi újra előállítása további problémát okoz.

A problémák megoldása érdekében szokták a vállalat információ szolgáltatását adattárház alapokra helyezni. Az adattárház egyik legfontosabb feladata a különböző forrásrendszerekben található adatok integrációja és ezzel együtt a vállalat adatvagyonának egy egységes szerkezetre hozása. Jól működő vállalatok életében az adattárház jelenti azt a referencia információforrást, amely a teljes szervezetben elfogadott és megbízhatónak minősül. Egy adattárház nemcsak elemzések alapjául szolgál, egy vállalaton belül sok terület tekinti elemző és statisztikai rendszere elsődleges adatforrásának. Az adattárházra így a ráépülő adatpiacok különböző szintű információs igényeket elégítenek ki.

Az üzleti felhasználók információ éhsége megköveteli, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésre, melyek lehetővé teszik a stratégiai információk kiaknázásnak lehetőségét. Egy vezető ma már nem elégszik meg papírra nyomtatott listákkal, hanem önkiszolgáló módon akar Dashboard, Scorecard technológiákat használni, melyekhez csak egy különálló adattárház adhat alapot.