Minőségirányítás

Társaságunknál az ISO 9001 szerinti minõségirányítási rendszer kiépítésére és bevezetésére 2003-ban került sor, amit 2003 decemberében sikeres tanúsító audit követett. Minõségirányítási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük, aminek eredményességét a felülvizsgálati auditok és a megújító audit sikeressége is bizonyít. A kiépítés során az MSZ ISO/IEC 12207 – Informatika. Szoftveréletciklus-folyamatok c. szabvány ajánlásait is figyelembe vettük, továbbá megtettük az első lépéseket a TickIT tanúsítás felé, mely az ISO 9000-es sorozathoz tartozó rendszertanúsítás szoftverfejlesztők- és szolgáltatók számára.


Az ISO 9001 szabvány hatálya a minőségirányítási rendszeren keresztül kiterjed az irányítási és támogató folyamatokra, valamint az alaptevékenységekre, és azok szabályozására:
– Szoftverfejlesztés
– Informatikai tanácsadás, IBM Cognos tanácsadás

SGS tanúsítvány

Az Üzleti magatartási eljárás etikai normákat fogalmaz a munkatársakkal szemben, valamint ügyfelekkel, szállítókkal, versenytársakkal, külső környezet szereplőivel és egyéb üzleti partnerekkel való viszonyokban, meghatározva azokat az elveket, melyek biztosítják az etikus, korrekt működést és üzleti kapcsolatokat.
Az eljárásban összefoglalt etikai normák betartását a BPC minden munkavállalójától megköveteli.

A Business Process Consulting Zrt. tanúsítványának megtekintése

Megtekintés


A Business Process Consulting Zrt. Üzleti magatartás eljárásának megtekintése

Megtekintés
SGS logo

A Business Process Consulting Zrt. minőségpolitikája

A BPC Zrt. a minőség iránti teljes elkötelezettségére és munkatársainak szakmai felkészültségére, annak folyamatos fejlesztésére alapozva Ügyfelei maximális megelégedettségére törekszik.

A BPC Zrt. célul tűzte ki, hogy:

– EU viszonylatban is versenyképes, innovatív és kiemelkedő színvonalú, komplex informatikai és üzleti megoldásaival, valamint felkészült munkatársai révén maradéktalanul kielégítse Ügyfelei és az Érdekelt felek jelenlegi és várható igényeit, valamint megszerezze és megtartsa elégedettségüket,
– a legkorszerűbb módszerek és technológiák alkalmazásával segítse Ügyfeleinek és az Érdekelt felek hatékony és magas színvonalú munkavégzését,
– az Ügyfelei és az Érdekelt felek igényeinek alakulásáról naprakész információkkal rendelkezzen, ennek megfelelően folyamatosan keresse a minőségi megoldásokat és a hatékonyabb munkavégzés módjait,
– a szolgáltatás folyamatosan magas szinten tartásával kivívja Ügyfeleinek és az Érdekelt feleknek elismerését, elégedettségüket folyamatosan javítsa,
– a magas minőségre alapozva megőrizze Ügyfelei és az Érdekelt felek lojalitását és növelje
– kölcsönösen előnyös megállapodásokat és együttműködést alakítson ki leendő és meglévő Ügyfeleivel és az Érdekelt felekkel.

A BPC Zrt. céljait a minőségirányítási rendszerbe szervesen beépítve kívánja megvalósítani. Ennek érdekében:

– ISO 9001 szabványnak megfelelő rendszert működtet, amit folyamatosan fejleszt,
– a Menedzsment és a BPC Zrt. munkatársai elkötelezettek a működés folyamatos fejlesztésében, és abban aktívan résztvesznek,
– a Menedzsment minden szinten elvárja a minőségi szemléletet, a szakmai és a minőség iránti elkötelezettség érvényesülését és a minőségi munkavégzést,
– Beszállítóitól, Partnereitől elvárja, hogy fogadják el minőségi igényeit, és feleljenek meg az előírt követelményeknek,
– dolgozói felkészültségét folyamatosan fejleszti, miközben figyelmet fordít a munkatársak igényeinek kielégítésére, mert ez nagy mértékben meghatározza az Ügyfelekkel és Érdekelt felekkel való viszonyt, és ez által a termékek, szolgáltatások minőségét is,
– a BPC Zrt. folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályokból ráháruló, és maradéktalanul teljesíti az Ügyfelekkel és az Érdekelt felekkel kötött szerződésekben vállalt kötelezettségeket.

A minőségirányítási feladatok ellátását Minőségirányítási vezető segíti, aki ezen a területen – egyéb feladataitól és felelősségeitől függetlenül – önálló hatáskörrel rendelkezik.